Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-079853-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục & Đào tạo – Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & Đào tạo – Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp giấy giới thiệu về trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh người nước ngoài xin về Việt Nam học viết đơn xin học và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung, nếu đủ hồ sơ Phòng Giáo dục đào tạo nơi đến giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra
Bước 3: Việc tiếp nhận được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện tiếp nhận học sinh người nước ngoài:
- Đối tượng học sinh người nước ngoài.
1. Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
2. Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.
3. Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
- Điều kiện văn bằng.
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.
- Điều kiện sức khỏe và tuổi.
1. Điều kiện sức khỏe:
a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.
b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
2. Điều kiện tuổi:
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
Bản tóm tắt lý lịch
Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quyết định 51 (có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo)
Học bạ
Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng)
Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài về Việt Nam học trung học cơ sở - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-079853-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21