Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-079866-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & Đào tạo – Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Từ 1 đến 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc người đứng đầu cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải làm đơn , kèm theo hồ sơ quy định tại phần 7 thủ tục này gửi phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện xin được mở lớp dạy thêm
Bước 2: Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm, tổng hợp hồ sơ, họp Hội đồng liên tịch của phòng thông qua danh sách và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định
Bước 3: Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm thì mới được mở lớp
Đơn xin mở lớp dạy thêm
Văn bằng đào tạo của người dạy (bản sao có chứng thực): Dạy học sinh trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (nếu ngành ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm)
Giấy xác nhận và đề nghị cho phép mở lớp của cơ quan quản lý trực tiếp. Nếu nhà giáo nghỉ hưu có nguyện vọng mở lớp dạy thêm thì phải có xác nhận và ý kiến đề xuất mở lớp của địa phương nơi tổ chức lớp học
Thuyết minh bằng văn bản về điều kiện bảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm (tiêu chuẩn người dạy, cơ sở vật chất, số lượng học sinh của mỗi lớp, địa điểm dạy thêm) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận
Diện tích phòng học đảm bảo tối thiểu 0,8m2/học sinh; số lượng học sinh/lớp tối đa là 45 người
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xin mở lớp dạy thêm bậc trung học cơ sở - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-079866-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
14