Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-082442-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng Tư pháp – Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ
Bước 3: Trình lãnh đạo xem xét giải quyết.
- Những người yêu cầu chứng thực viết Phiếu yêu cầu chứng thực. Những người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người ký chứng thực. Người ký chứng thực ký tên vào hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy uỷ quyền.
- Mỗi loại hồ sơ chứng thực lưu giữ lại 01 bộ.
Phiếu yêu cầu chứng thực
Văn bản Hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy uỷ quyền
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của những người yêu cầu chứng thực
Giấy tờ liên quan đến nội dung cần uỷ quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực giấy ủy quyền 10.000 đồng/ trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng ủy quyền 20.000 đồng/ trường hợp

0
33