Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-082562-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng được Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng Tư pháp – Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ
Bước 3: Trình lãnh đạo xem xét giải quyết.
- Các bên ký kết hợp đồng viết Phiếu yêu cầu chứng thực.
- Các bên ký kết hợp đồng phải ký trước mặt người ký chứng thực.
- Người ký chứng thực thừa uỷ quyền Ủy ban nhân dân thành phố ký chứng thực vào hợp đồng.
- Đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện và vào số chứng thực.
- Thu lệ phí theo quy định.
Phiếu yêu cầu chứng thực
Văn bản hợp đồng, giao dịch dân sự
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia ký kết hợp đồng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000 đồng/1 trường hợp
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản theo thẩm quyền địa hạt - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-082562-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
43