Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-082618-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chuẩn bị hồ sơ như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục 7 cùa Biểu mẫu này
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi kiểm tra các thông tin của Tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ghi trong giấy xác nhận đúng theo quy định và tiến hành xác nhận về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn
Bước 3: - Giao kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do thủ trưởng đơn vị ký
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-082618-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28