Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-112127-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và môi trường, phòng cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã ( phường)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ nuôi gấu chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo đúng mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt kiểm lâm sở tại để tổ chức kiểm tra thực tế, lập hồ sơ theo quy định có báo cáo, kèm theo hồ sơ ( bản chính) gởi về Chi cục Kiểm lâm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tiến hành mời Hội đồng thẩm định gồm các cơ quan có liên quan theo quy định để thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu, lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.Trường hợp trại nuôi thiếu thủ tục, không đúng tiêu chuẩn theo quy định Chi cục Kiểm lâm có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu cụ thể về những thủ tục, tiêu chuẩn chưa đạt
Bước 3: Trả kết quả tại Hạt Kiểm lâm sở tại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu ( theo mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền cấp xã
Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử
Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh
Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y
Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo vệ sinh, môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-112127-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23