Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-117961-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường, Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với chủ đầu tư:
- Liên hệ với cơ quan cấp giấy phép xây dựng để được hướng dẫn cụ thể và nhận mẫu đơn xin phép xây dựng (chủ đầu tư có thể tự soạn thảo mẫu đơn xin phép xây dựng đúng theo mẫu đơn quy định của pháp luật);
- Lập hồ sơ xin phép xây dựng trên cơ sở những thông tin quy hoạch đã được công bố hoặc đề nghị cơ quan cấp phép xây dựng cung cấp bằng văn bản;
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bình Thuận (03 đường Nguyễn Tất Thành, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và nhận biên nhận hẹn trả kết quả;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bước 2: Đối với cơ quan cấp phép xây dựng:
- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định nêu trên;
- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Biên nhận hồ sơ làm thành 02 bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng và chuyển hồ sơ đến các phòng nghiệp vụ để thụ lý và tham mưu giải quyết;
- Đối với công trình có yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy hoặc phê duyệt phương án báo cáo tác động môi trường, Bộ phận một cửa làm thủ tục chuyển trực tiếp những hồ sơ liên quan đến Bộ phận một cửa của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường để tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định;
- Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa đầy đủ, Bộ phận một cửa phải giải thích, hướng dẫn (một lần) cho người xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định bằng văn bản. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13g30 đến 17g00, từ thứ hai đến thứ 6 và buổi sáng thứ bảy hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Phù hợp với chủ trương của Tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.
2. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
3. Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
4. Công trình sửa chữa, cải tạo phải đảm bảo an toàn về kết cấu, không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, đảm bảo khoảng cách đến các công trình xung quanh như: cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
5. Đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường phải bảo đảm khoảng cách theo quy định , không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
6. Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị được duyệt.
7. Ðối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
8. Đối với công trình xin cấp giấy phép xây dựng tạm phải phù hợp với tiến độ thực hiện quy hoạch; Quy mô công trình được phép xây dựng tạm do chủ đầu tư quyết định nhưng không quá 02 tầng và phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an tòan của công trình.
Yêu cầu chung về bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng: Tất cả các bản vẽ thiết kế đều phải thể hiện bằng tiếng Việt Nam
- Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2 hoặc từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện;
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định nói trên thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế hoặc thuê cá nhân thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
Tài liệu, giấy tờ liên quan
- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật có công chứng cụ thể như sau:
+ Giấy tờ về quyền sở hữu nhà do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cấp trước ngày 05/7/1994 (ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 60/CP về cấp giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở);
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp (theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ);
+ Giấy tờ về thanh lý nhà ở, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan thẩm quyền cấp;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; trong đó mục đích sử dụng đất là đất ở;
+ Các giấy tờ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất ở theo các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003;
- Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cao từ 7 tầng trở lên.
Bản vẽ thiết kế:
Được lập thành 03 bộ giống nhau đóng thành tập, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế đề nghị cấp phép xây dựng bao gồm:
- Hoạ đồ vị trí hoặc mặt bằng tổng thể thể hiện chỉ giới xây dựng, vị trí định vị công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 - 1/500;
- Mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt chủ yếu và mặt bằng móng của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
- Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, tỷ lệ 1/100 - 1/200;
- Ảnh chụp hiện trạng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng;
Trường hợp công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy thì nộp thêm 03 bộ thiết kế phòng cháy chữa cháy, nội dung và thành phần bản vẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở 50.000đ/giấy phép
Phí xây dựng Phí xây dựng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẽ đô thị (từ 06 tầng trở lên) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-117961-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24