Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-122374-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không qúa 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: Số 6 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho phòng Hộ tịch để xử lý hồ sơ, sau khi Phòng Hộ tịch xử lý xong hồ sơ, hồ sơ chuyển đến Lãnh đạo Sở xem xét ký vào hồ sơ, sau đó Hồ sơ được chuyển đến bộ phận một cửa để trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định); Trong trường hợp việc kết hôn trước dây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Xuất trình:
1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc kết hôn để xác định về cá nhân người đó;
2. Sổ hộ khẩu (đối với công dân Việt Nam); Thẻ thường trú, thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký lại việc kết hôn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (STP/HT-2006-KH.2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.000.000 đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-122374-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35