Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-122524-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn là 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: Số 6 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho phòng Hộ tịch để xử lý hồ sơ, sau khi Phòng Hộ tịch xử lý xong hồ sơ, hồ sơ chuyển đến Lãnh đạo Sở xem xét ký vào hồ sơ, sau đó Hồ sơ được chuyển đến bộ phận một cửa để trả kết quả
Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau để chứng minh đương sự đã từng có quốc tịch Việt Nam:
- Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập quốc tịch VN;
- Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch VN;
- Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;
- Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự VN cấp;
- Sổ hộ khẩu;
- Thẻ cử tri mới nhất;
- Giấy tờ chứng minh quốc tịch VN của cha mẹ, của cha hoặc của mẹ;
- Giấy khai sinh;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch VN theo Điều ước quốc tế mà VN ký kết hoặc tham gia;
- Trong trường hợp không có một trong các giấy tờ quy định tại điểm 2, thì nộp bản khai danh dự về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân, hô, tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình. Bản khai này phải được ít nhất 02 người biết rõ sự việc đó làm chứng và được Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự sinh ra xác nhận.
Nộp một trong các giấy tờ sau, để chứng minh đương sự đã mất quốc tịch Việt Nam:
- Giấy tờ chứng minh đương sự được thôi quốc tịch VN;
- Giấy tờ chứng minh đương sự bị tước quốc tịch VN;
- Giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch VN của đương sự;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất quốc tịch VN theo Điều ước quốc tế mà VN đã ký kết hoặc tham gia;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất quốc tịch VN do việc tìm thấy cha, mẹ hoặc người giám hộ là công dân nước ngoài hoặc do cha, mẹ thôi quốc tịch VN theo quy định tại Điều 28 của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam (TP/QT-1999-E.1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 500.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận mất Quốc tịch Việt Nam - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-122524-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23