Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-123581-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. - Trong thời hạn nêu trên, nếu không ra quyết định thành lập Trung tâm hoặc không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến việc thành lập Trung tâm GTVL của tổ chức chính trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 5, Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Việc làm – An toàn lao động Sở Lao động Thương binh & Xã hội
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký duyệt chuyển cho Phòng chuyên môn của Sở Lao động TB&XH để trả kết quả cho tổ chức
Công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động
Đề án thành lập Trung tâm
Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động
Các giấy tờ và văn bản có liên quan :
+ Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm;
+ Các giấy tờ, văn bản theo quy định tại tiết a, b, d điểm 2 Mục II của Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tổ chức chính trị xã hội - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-123581-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25