Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-124289-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Hồ sơ được chuyển từ Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ)
Bước 3: Cán bộ bộ phận một cửa Sở Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 4: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định.
Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp phí theo quy định
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp
Bản kê khai danh sách nhân sự
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo quy định của Bộ Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc - Nhà thuốc: 240.000 đồng/cơ sở - Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế (trừ tủ thuốc trạm y tế cấp xã hoạt động bằng vốn ngân sách nhà nước, không vì mục đích kinh doanh): 120.000 đồng/cơ sở
Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế đối với cơ sở bán buôn - Doanh nghiệp: 3.000.000 đồng/lần thẩm định - Đại lý: 500.000 đồng/ lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-124289-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33