Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-125007-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Hồ sơ được chuyển từ Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ)
Bước 3: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 4: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định.
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
3.1. Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
a. Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng ký phòng chẩn trị y học cổ truyền;
b. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư 07;
c. Phòng khám bệnh phải bố trí riêng biệt với diện tích ít nhất là 10m2 cho một thầy thuốc khám bệnh, bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, được trang bị đủ bàn, ghế và có nơi để người bệnh ngồi chờ khám bệnh;
d. Có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng, để nơi thoáng mát, bảo đảm vệ sinh.
3.2. Phạm vi hành nghề:
a. Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; Trường hợp nếu có sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, bấm huyệt thì phải có đủ điều kiện quy định tại điểm c, Khoản 4.1, mục VI của Thông tư 07;
b. Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền đó;
c. Bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh;
d. Được sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh;
đ. Trong trường hợp có sản xuất một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán…) thì phải đăng ký với Sở Y tế về công thức bài thuốc, quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở, trang thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định và công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất. Thuốc chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị, không lưu hành trên thị trường theo đúng quy định của Luật Dược.
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo quy định của Bộ Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định phòng Chẩn trị y học cổ truyền 200.000 đồng/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-125007-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31