Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-125664-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Từ 50 hồ sơ trở lên thì thời gian giải quyết là 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ
Bước 4: Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại bộ phận “một cửa” theo đúng thời gian quy định
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Nội vụ, đem theo các văn bằng, chứng chỉ (bản chính) có liên quan của đương sự để đối chiếu, kiểm tra
Công văn của Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hoặc được xét tuyển (Nội dung công văn nói rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã được thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương)
Phô tô sổ bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội của người tuyển dụng (nếu có)
Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức của đương sự (Thông báo của Sở Nội vụ). Trường hợp được xét tuyển thì không yêu cầu thủ tục này
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-125664-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25