Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-125694-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ
Bước 4: Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại bộ phận “một cửa” theo đúng thời gian quy định
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Đơn xin việc làm (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú)
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú)
Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế
Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng)
Các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (bản sao có công chứng)
Công văn của đơn vị đề nghị Sở Nội vụ ký hợp đồng (Nội dung công văn nêu rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương)
Nếu đối tượng hợp đồng vào các ngạch Y tế thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp đồng lao động chờ thi tuyển - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-125694-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20