Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-125749-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với mỗi lượt)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ
Bước 4: Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Lượt 1- Đơn xin chuyển công tác (có ý kiến chấp thuận cho chuyển của cơ quan đang công tác, cơ quan chủ quản)
Lượt 2 - Công văn tiếp nhận của Sở Nội vụ (nếu đã phân cấp thì của huyện, thành phố) nơi bản thân CBCC xin về công tác gửi Sở Nội vụ Bình Thuận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-125749-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30