Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-126564-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Y tế của tỉnh nơi tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
Bước 3: Cán bộ thụ lý hồ sơ Sở Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 4: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ban hành quyết định cho phép phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và có văn bản trả lời không đồng ý, nêu rõ lý do.
Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Y tế
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Có đủ bác sỹ, nhân viên y tế chuyên khoa phù hợp;
b) Có đủ các phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh, thuốc cấp phát miễn phí và bảo đảm vệ sinh môi trường tại nơi khám, chữa bệnh.
Bản kê khai danh sách nhân sự của đoàn
Hồ sơ của người làm công việc chuyên môn trong đoàn (gồm sơ yếu lý lịch, bản sao bằng chuyên môn có công chứng)
Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng
Danh mục thuốc cấp phát miễn phí
Đối với người nước ngoài làm công tác chuyên môn phải có giấy phép của Sở Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-126564-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
40