Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-126569-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Hồ sơ được chuyển từ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ)
Bước 3: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 4: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định.
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch & Đầu tư và nộp phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các điều kiện quy định tại mục V Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp
Bản kê khai danh sách nhân sự; Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua liền kề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Tuỳ theo loại hình cá nhân, tổ chức đăng ký sẽ có mức thu lệ phí thẩm định cơ sở khác nhau
Căn cứ pháp lý

0
21