Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-126579-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bệnh viện tỉnh, thành phố, huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện tỉnh, thành phố, huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khoa Điều trị bệnh của các Bệnh viện xác nhận bệnh nhân đã tử vong
Bước 2: - Lập biên bản xác nhận tử vong nội hoặc ngoại viện.
- Trích biên bản kiểm điểm tử vong.
- Lập biên bản giao nhận xác.
Bước 3: Lập giấy chứng tử có xác nhận của Lãnh đạo bệnh viện
Bước 4: Cấp Giấy chứng tử cho thân nhân người bệnh
Sổ A1
Bệnh án
Biên bản xác nhận tử vong nội hoặc ngoại viện
Trích biên bản kiểm điểm tử vong
Biên bản giao nhận xác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng tử - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-126579-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
29