Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-126608-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế. Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 3: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Quyết định cho phép hoạt động dịch vụ xoa bóp.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định.
Bước 4: Trả kết quả và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-CTUBBTngày 23/12/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Đối với Bác sỹ:
+ Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa phục hồi chức năng. Trong trường hợp không phải là Bác sỹ chuyên khoa phục hồi chức năng thì phải có bản sao hợp pháp Chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại các Trường được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001.
+ Giấy cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng đơn vị (nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác).
+ Giấy Chứng nhận sức khỏe theo quy định.
+ Hợp đồng lao động giữa Bác sỹ và chủ cơ sở kinh doanh.
Đối với kỹ thuật viên xoa bóp:
+ Bản sao hợp pháp văn bằng hoặc chứng chỉ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật về xoa bóp do một trong các Trường được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001.
+ Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe do Bệnh viện huyện trở lên cấp, trong đó phải có kết quả xét nghiệm viêm gan B, HIV/AIDS, bệnh da liễu, bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm khác.
+ Hợp đồng lao động giữa chủ cơ sở kinh doanh với kỹ thuật viên massage có ý kiến đồng ý về chuyên môn của Bác sỹ phụ trách.
+ Danh sách trích ngang của từng nhân viên xoa bóp (có xác nhận của chủ cơ sở và Bác sỹ phụ trách khoa xoa bóp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định 80.000 đồng/ lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dịch vụ xoa bóp - massage - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-126608-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
50