Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-130169-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không có quy định cụ thể
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Trọng tài gửi văn bản thông báo cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Bình Thuận
Bước 2: Trung tâm Trọng tài nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp Bình Thuận; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh
3. Nộp kèm theo hồ sơ một trong các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh;
- Giấy tờ chứng minh Trung tâm trọng tài lập ra chi nhánh đã chấm dứt hoạt động;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-130169-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
55