Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-133349-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - Thành Phố Phan Thiết
Bước 3: - Trả kết quả tại Văn phòng của Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung
Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí + Khu vực Thành phố, Thị Xã: 50.000đồng/điểm. + Các Huyện: 25.000đồng/giấy phép.
Phí thẩm định + Khu vực Thành phố, Thị Xã: 300.000đồng/điểm. + Các Huyện: 150.000đồng/điểm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-133349-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20