Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-139569-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi thẩm định xong kết quả đấu thầu, đơn vị tư vấn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và quyết định
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
Bước 3: - Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu
Bản sao quyết định phê duyệt dự án
Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm
Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu
Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của chủ đầu tư
Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-139569-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29