Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-141167-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các huyện) để thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trạng trại
Bước 3: - Trả kết quả tại Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các huyện).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đạt 1 trong 2 tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ bình quân năm và quy mô sản xuất.
- Sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh chấp (có giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất để sản xuất).
Báo cáo tóm tắt về loại hình trạng trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Đối với diện tích đất đang sử dụng không có tranh chấp những chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân xã xác nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-141167-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29