Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-190006-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả). Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì thời hạn giải quyết là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Bước 4: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng)
Bản đề nghị đăng ký lại, kèm theo danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh hoặc Danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp sau chuyển đổi ( theo mẫu Phụ lục I-15)
Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp
Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc của Hội đồng quản trị doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần
Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có)
Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm chuyển đổi
Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung điều chỉnh
Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc đăng ký lại theo quy định tại mục c.1 mà có bổ sung thêm thành viên hoặc cổ đông mới thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ còn bao gồm:
- Đối với thành viên mới là cá nhân, phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định hiện hành
- Đối với thành viên mới là pháp nhân, phải có bản sao Quyết định thành lập pháp nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp luật; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải có Quyết định ủy quyền (trong đó phải có cả nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền), Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành trong thời gian không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ
Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã đăng ký lại thì hồ sơ thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì hồ sơ được lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc
Số bộ hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-190006-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư ra nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15