Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-199888-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do
* Khi nhận Giấy phép kinh doanh mới đã được sửa đổi, bổ sung, nhà đầu tư phải nộp lại bản chính Giấy phép kinh doanh cũ cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận (số 290 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết): Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài các Khu công nghiệp
+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: đối với các doanh nghiệp nằm trong các Khu công nghiệp
Bước 3: Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn để thẩm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện việc gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương và trình UBND tỉnh quyết định cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định
Bước 5: Trả kết quả, hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Bước 6: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7 hàng tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
- Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam
- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-MĐ-2)
Bản sao Giấy phép kinh doanh đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23