Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-BS11
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Công thương (các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp Phòng Kinh tế(thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Công thương (các huyện)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như mục thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Phòng Công thương (các huyện) để thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trạng trại
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Kinh tế (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý) hoặc Công thương (các huyện).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (theo mẫu)
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Bản gốc Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (có mẫu kèm theo)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp phép 25.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với trường hợp đã có Giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-BS11
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19