Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-BS16
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sau: Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP trên trái thanh long, Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này, mẫu Giấy chứng nhận VietGAP, kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT – 17 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ nhận hồ sơ ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung. Trong quá trình xử lý nếu phát hiện có sai xót về kỹ thuật hoặc không đảm bảo tính pháp lý thì phòng chuyên môn có trách nhiệm dự thảo văn bản ghi rõ nội dung sai xót trong hồ sơ, trình lãnh đạo ký văn bản để yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ để nộp lại cho Bộ phận một cửa
Bước 3: - Trả kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tổ chức chứng nhận VietGap cho rau, quả, chè an toàn - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-BS16
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21