Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-BS92
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (thời gian thẩm định nhiệm vụ 25 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ đầu tư) liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Bình Thuận (Số 03 đường Nguyễn Tất Thành, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ
Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Chủ đầu tư bổ sung. Đối với hồ sơ sau khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý, trong quá trình xử lý nếu phát hiện có sai sót về kỹ thuật hoặc không bảo đảm tính pháp lý thì phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả dự thảo văn bản ghi rõ nội dung sai sót trong hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký văn bản để yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ để nộp lại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn giải quyết
Bước 4: Sau khi thẩm định, xử lý các phòng chuyên môn chuyển kết quả đã giải quyết cho lãnh đạo Sở phê duyệt
Bước 5: Sau khi lãnh đạo Sở hoặc UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bước 6: Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Buổi sáng từ 7g00 đến 11g30, buổi chiều từ 13g30 đến 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu (ngày lễ nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định
- Cá nhân thiết kế quy hoạch đô thị phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận
- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị và cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch đô thị phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định
- Năng lực của tổ chức tứ vấn lập quy hoạch đô thị được xác định trên cơ sở năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm, trình độ thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập thiết kế đô thị riêng
Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng của cơ quan có thẩm quyền
Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập thiết kế đô thị riêng
Bản sao (có chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án thiết kế đô thị riêng
Bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến đồ án thiết kế đô thị riêng (đã được nêu yêu cầu cần lấy ý kiến trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ, nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ
Bản sao (có chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ
Thuyết minh tổng hợp gồm nội dung quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan, các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa
Thành phần bản vẽ:
+ Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế với đô thị và khu vực xung quanh
+ Các sơ đồ đánh giá lịch sử phát triển của khu vực
+ Các sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực
+ Các sơ đồ phân tích ý tưởng phân khu chức năng và tổ chức không gian
+ Các bản vẽ hướng dẫn thiết kế đô thị
Quy định quản lý đồ án thiết kế đô thị riêng
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng
Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ
Số bộ hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ lần đầu: 03 bộ hồ sơ. Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh theo văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng (nếu có): 03 tập thuyết minh và 03 bộ bản vẽ (đính kèm văn bản của Sở Xây dựng về việc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ). Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, đề nghị nộp bổ sung: 14 tập thuyết minh và 14 bộ bản vẽ và đĩa CD lưu trữ các bản vẽ đã chỉnh sửa hoàn chỉnh. Tổng số hồ sơ hoàn chỉnh: 17 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-BS92
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17