Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-035452-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (sau khi kiểm tra nhân sự và trang thiết bị tại Văn phòng đơn vị xin cấp Giấy phép đạt yêu cầu)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.
Bước 2: Phòng Đo đạc và Bản đồ tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị xin đăng ký hoạt động đo đạc (trang thiết bị và nhân sự), lập biên bản thẩm định
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ xác nhận đăng ký cho đơn vị theo đúng quy định.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Đề nghị đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung biên bản thẩm định.
Bước 3: Đơn vị xin đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đến nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre).
- Đơn vị nhận lại 1 bản Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Đối với đơn vị đã có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ muốn đăng ký hoạt động tại Bến Tre:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu quy định).
+ Bản sao Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước).
+ Bản sao bộ hồ sơ như phần cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Đơn vị nhận lại 1 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Đối với các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu quy định).
+ Bản sao Quyết định thành lập của cấp thẩm quyền có đăng ký chức năng Đo đạc và Bản đồ (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước).
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị.
+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế, luật (theo mẫu quy định).
+ Hồ sơ cá nhân từng kỹ sư, trung cấp, công nhân:
Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên ngành (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước).
Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc quyết định thu nhận).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
01-TNMT-ĐĐBĐ: Bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ
Tải về
04-TNMT-ĐĐBĐ: Biên ban thẩm định
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-035452-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23