Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-035482-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo cho tổ chức có đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị xin đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre) trong giờ hành chính. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.
Bước2: Phòng Đo đạc và Bản đồ tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị xin đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc (trang thiết bị và nhân sự), lập biên bản thẩm định
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ xác nhận đăng ký cho đơn vị theo đúng quy định.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Đề nghị đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung biên bản thẩm định.
Bước3: Đơn vị xin đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đến nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre)
- Đơn vị nhận lại 1 bản Đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ.
Bản đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu quy định)
Các hồ sơ có liên quan đối với các phần có bổ sung
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
01-TNMT-ĐĐBĐ: Bản đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc bản đồ.
Tải về
04-TNMT-ĐĐBĐ: Biên bản thẩm định
Tải về

0
17