Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-056042-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra cơ sở hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Bến Tre tại số 95/7 đường 30 tháng 4 phường 3 Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn và chuyển cho phòng Thú y để đi kiểm tra.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Thú y kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thì tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh nếu cơ sở đạt yêu cầu thì ra giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở và trình lãnh đạo phê duyệt.
+ Nếu cơ sở chưa đạt thì cán bộ phòng thú y hướng dẫn để cơ sở khắc phục đúng yêu cầu, sau 5 ngày làm việc cán bộ phòng thú y sẽ đến kiểm tra lại cơ sở nếu đạt thì in giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở và trình lãnh đạo phê duyệt.
Bước 4: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến Phòng Hành chính - Tổng hợp của Chi cục Thú y Bến Tre tại số 352 B đưởng Nguyễn Đình Chiểu phường 8 Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre nhận giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sở kinh doanh thuốc thú y Thủy sản) và nộp phí theo qui định
Nộp lại giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sở kinh doanh thuốc thú y Thủy sản)
Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y Thủy sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (kinh doanh thuốc thú y thủy sản )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sở kinh doanh thuốc thú y Thủy sản) 20.000 đồng
Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ycơ sở kinh doanh thuốc thú y Thủy sản 142.500 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (kinh doanh thuốc thú y Thủy sản) - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-056042-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38