Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-056882-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre; Số 45 Đồng Khởi – Phường 3 – thành phố Bến Tre (nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần theo giờ hành chính) Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch (Phòng Nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ) tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
Bước 4: Đến hẹn đơn vị, cá nhân đến nhận giấy phép và đóng lệ phí ( nếu có)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề biểu diễn nghệ thuật
Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục vở diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn
Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn viên tham gia
Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong chương trình tiết mục vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa – Thông tin (Bô văn hóa - Thể thao và Du lịch)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép công diễn chương trình, tiết mục vở diễn có yếu tố nước ngoài - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-056882-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40