Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-060896-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ theo hướng dẫn trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre) trong giờ hành chính. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo cho chủ dự án biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn.
Bước 2: Chi Cục bảo vệ môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế trong trường hợp cần thiết
Bước 3: Đến hẹn, Tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre) trong giờ hành chính nhận Giấy xác nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường.
- Có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu.
- Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu đạt tiêu chuẩn môi trường.
01 Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (theo mẫu)
01 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 01 Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của phòng Tài nguyên môi trường huyện, thị
01 Bản sao báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
01 Bản sao báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-060896-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31