Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-062193-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc + Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi: 10 ngày làm việc để kiểm tra hồ sơ + Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão: 10 ngày làm việc để thẩm định +Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 ngày làm việc để cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre để hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre (số 26B, đường 3/2, phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu)
Cán bộ phòng Kỹ thuật của Công ty kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ
- Nếu hợp lệ thì ra biên nhận hẹn ngày giao trả kết quả.
- Nếu không hợp lệ thì đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 3: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre chuyển hồ sơ hơp lệ về Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Bến Tre.
Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thẩm định hồ sơ
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì cấp phép.
- Nếu không đủ điều kiện thì có thông báo lý do.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đủ điều kiện cấp phép đến Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp phép
Bước 5: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang biên nhận đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre số 26B, đường 3/2, phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu nhận giấy phép
Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Bản đồ tuỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-062193-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8