Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-062239-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân liên hệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu để hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre
Cán bộ phòng Kỹ thuật của Công ty kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ
- Nếu hợp lệ thì ra biên nhận hẹn ngày giao trả kết quả.
- Nếu không hợp lệ thì đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thẩm định hồ sơ
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì cấp phép.
- Nếu không đủ điều kiện thì có thông báo lý do.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đủ điều kiện cấp phép đến Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp phép
Bước 5: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang biên nhận đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu để nhận giấy phép
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi (theo mẫu)
Bản sao giấy phép đã được cấp
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giáy phép)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có)
Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-062239-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8