Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-064355-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 6 Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo thông báo của hợp tác xã.
Bước 4: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang biên nhận đến nhận Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã được sửa đổi
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và ký tên vào hồ sơ lưu.
- Đăng báo.
Thông báo về đăng ký kinh doanh theo mẫu
Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung
Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký điều lệ Hợp tác xã sửa đổi - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-064355-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
65