Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-064424-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Bến Tre tại số 95/7 đường 30 tháng 4 phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ hai.
Nhân viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn bổ sung;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì thu phí, lệ phí theo quy định, ra phiếu hẹn và chuyển cho phòng Quản lý Khai thác thủy sản.
Bước 3: Phòng Quản lý Khai thác thủy sản kiểm tra hồ sơ, tiến hành in giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá và trình lãnh đạo phê duyệt
Bước 4: Lãnh đạo xem xét tính phù hợp của hồ sơ tiến hành phê duyệt
Bước 5: Phòng Quản lý Khai thác thủy sản chuyển giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hoàn chỉnh
Bước 6: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Bến Tre tại số 95/7 đường 30 tháng 4 phường 3 TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ hành chính nhận giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá
Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu)
Hợp đồng đóng tàu cá (Hợp đồng dân sự bản chính)
Hoá đơn xuất xưởng
Hồ sơ nguồn gốc máy tàu
Văn bản chấp thuận đóng mới/ cải hoán ; theo mẫu Thông tư 02/2007/TT-BTS Ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá mẫu sổ Đăng kiểm tàu cá
Tờ khai trước bạ và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hai (02) ảnh tàu 9x12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng mạn tàu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
10