Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-070845-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa - Sở Y tế Bến Tre (số 39, đường Đòan Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre) trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
Bước 3: Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa: đưa phiếu tiếp nhận cho người hành nghề. Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý
Bước 4: Chuyên viên thụ lý nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
+ Hồ sơ không đạt yêu cầu thì bổ sung.
+ Hồ sơ đạt yêu cầu thì lập kế hoạch thẩm định.
Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận, người phụ trách cơ sở đến Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu
Bản sao chứng chỉ hành nghề
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự theo mẫu
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn theo mẫu
Bản kê khai địa điểm
Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá theo mẫu
Bản sao giấy phép sử dụng máy X-Quang y tế (nếu có máy X-Quang)
Hồ sơ nhân viên làm việc chuyên môn tại phòng khám:
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá
Tải về
Bản kê khai danh sách nhân sự
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 400.000 đồng/1cơ sở

0
20