Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-073314-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định
Bước 4: Giao quyết định cho Ủy ban nhân dân xã, thông báo cho người dân nhận tiền
Đơn đề nghị hổ trợ dầu cho ngư dân (theo mẫu)
Báo cáo khai thác thuỷ sản (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu, thuyền cá
Bản sao có chứng thực Biên bản kiểm tra kỹ thuật lần đầu và định kỳ của Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá
Bản sao có chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản
Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tàu dịch vụ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ dầu cho ngư dân - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-073314-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31