Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-074266-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tư pháp Huyện, Thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tư pháp Huyện, Thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, trong trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực
Bước 2: Kiểm tra đối chiếu giữa bản sao với bản chính
Bước 3: Chứng thực bản sao
Bước 4: Thu lệ phí chứng thực
Bước 5: Giao văn bản chính và văn bản chứng thực cho người yêu cầu chứng thực. Lưu 01 bản tại phòng Tư pháp
Bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Ít nhất là 02 (bộ); lưu 01 bộ ở Phòng Tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Không quá 2.000đồng/trang.Từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu klhông quá 1000đồng/trang, tối đa không quá 100.000đồng/ bản
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-074266-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34