Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-074670-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn được kéo thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ Tư pháp kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn
Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện, thị ra quyết định
Bước 4: Giao kết quả cho người yêu cầu
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Bản chính giấy khai sinh
Nếu yêu cầu cải chính phần khai cha hoặc mẹ trong khai sinh của con thì phải nộp giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của cha hoặc mẹ
Nếu cải chính ngày, tháng, năm sinh của người xin cải chính hộ tịch thì phải bổ sung các giấy tờ chứng minh năm sinh đúng (như giấy chứng sinh hợp lệ, phiếu tiêm chủng, hợp lệ, khai sinh dùng đi học, bằng cấp, học bạ…)
Nếu yêu cầu thay đổi, cải chính trong giấy khai sinh cấp lại, phải nộp khai sinh đăng ký trước (nếu còn). Nếu mất thì gởi kèm xác nhận về bộ lưu của khai sinh đăng ký trước
Nếu người yêu cầu thay đổi, cải chinh hộ tịch có nhiều giấy khai sinh thì phải nộp bản chính tất cả các giấy khai sinh này, trường hợp mất bản chính thì nộp bản sao và xác nhận sổ bộ các giấy khai sinh này
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 25.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-074670-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16