Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-076394-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày (nếu hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Di chúc được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra nội dung bản di chúc phải phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện chứng thực
Bước 4: Trả kết quả cho đương sự và thu lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực di chúc phải có mặt
Tờ di chúc do người yêu cầu lập
Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, hộ khẩu
Giấy giám định sức khoẻ của người cần chứng thực di chúc (Nếu người chứng thực thấy cần thiết)
Các giấy tờ có liên quan đến tài sản để trong di chúc (quyền sử dụng đất, nhà....phải là bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/01 trường hợp
TTHC đang xem
Chứng thực di chúc - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-076394-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
45