Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-077491-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 6 Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì soạn thảo công văn gởi các ngành liên quan xin ý kiến thẩm tra dự án, sau đó tổng hợp ý kiến các ngành:
+ Nếu các ngành không đồng ý: có công văn yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, điều chỉnh.
+ Nếu các ngành đồng ý: Soạn thảo Dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 4: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Giấy chứng nhận đầu tư và trả lại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 5: Đến hẹn, nguời nộp hồ sơ mang biên nhận đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư quy định tại Điều 30 của Luật Đầu tư
Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Dự án đầu tư
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư
Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư (nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-077491-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
26