Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-079914-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thị trấn Mỏ Cày. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bổ sung đầy đủ hồ sơ. Thời hạn giải quyết tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thực hiện chứng thực hợp đồng
Bước 4: Trả hồ sơ cho công dân và thu lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên có liên quan đến tại Ủy ban nhân dân ký tên ( kèm theo Chứng minh nhân dân)
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( theo mẫu 48/HĐTC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-079914-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26