Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-081789-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thị trấn Mỏ Cày. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bổ sung đầy đủ hồ sơ.
Bước 3: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thực hiện chứng thực hợp đồng
Bước 4: Trả kết quả cho công dân và thu lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên có liên quan đến tại Ủy ban nhân dân ký tên (kèm theo Chứng minh nhân dân)
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu)
Văn bản phân chia di sản thừa kế hoặc di chúc do người yêu cầu lập
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng văn bản (Mẫu số 31/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000 đ/trường hợp

0
48