Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-082815-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin phép theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Nội vụ huyện. Công chức phụ trách tôn giáo kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đúng, đủ theo yêu cầu thì nhận hồ sơ.
Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định
Bước 4: Trao kết quả
Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bảng chiếc tính khối lượng công trình
Đơn xin phép xây dựng, sửa chữa, tổ chức lễ khởi công, khánh thành của tổ chức tôn giáo (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-082815-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16