Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-113264-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian xem xét hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cơ quan đơn vị là 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đưa các đối tượng vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và xã hội số 73 đường 30/4 Phường 3, thành phố Bến Tre
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi đồng thời ra phiếu hẹn trả kết quả; Chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì ra quyết định trình lãnh đạo sở phê duyệt
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết cho các tổ chức, cá nhân tại: Sở Lao động – Thương binh và xã hội số 73 đường 30/4 Phường 3, Thành phố Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của của Trưởng ấp, trưởng khu phố và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1c)
Đơn đề nghị của đối tượng, thân nhân, người giám hộ (mẫu 1c)
Sơ yếu lí lịch của đối tượng (mẫu đính kèm)
Photo giấy Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (ng ười cao tuổi)
Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS
Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có - mẫu số 2)
Văn bản đề nghị của cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội
Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị của đối tượng, thân nhân, người giám hộ (mẫu 1c)
Tải về
Sơ yếu lí lịch của đối tượng (mẫu đính kèm)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tiếp nhận đối tượng người cao tuổi cô đơn nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-113264-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
16