Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-139120-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre địa chỉ số 65 Đại lộ Đồng khởi, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ từ thứ 2 đến thứ 6
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận;
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Kế hoạch Đầu tư kết hợp các phòng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Trưởng ban cấp giấy chứng nhận đầu tư
Bước 4: Đến hẹn, nhà đầu tư mang biên nhận đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre để nhận giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư (quy định tại Điều 30 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005); đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực đầu tư tại Điều 29 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu Phụ lục I-1 tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư
Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Một bộ Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh
Dự án đầu tư
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19