Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-145297-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đại diện Trung tâm Khuyến ngư và đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính + Trực tiếp tại nộp hồ sơ tại Chi cục Nuôi trồng Thủy sản (đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích > 5ha) hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích < 5ha). + Chi cục Nuôi trồng Thủy sản hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi theo thẩm quyền
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở nuôi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản công nhận cơ sở nuôi đủ điều kiện vệ sinh thú y
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích > 5ha: Nộp hồ sơ tại Chi cục Nuôi trồng Thủy sản hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để tổng hợp gửi về Chi cục Nuôi trồng Thủy sản).
- Đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích < 5ha: Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận; và thu lệ phí theo quy định.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 3: - Đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích > 5ha: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tổ chức kiểm tra.
- Đối với cơ sở nuôi có tổng diện tích < 5ha: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra.
Bước 4: Nếu kiểm tra cơ sở nuôi đủ điều kiện vệ sinh thú y thì đoàn kiểm tra công nhận cơ sở nuôi đủ điều kiện vệ sinh thú y; Nếu kiểm tra cơ sở nuôi chưa đủ điều kiện vệ sinh thú y thì đoàn kiểm tra thông báo các nội dung cần khắc phục, sửa chữa, sau đó cơ sở đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y thủy sản của cơ sở nuôi để được kiểm tra lại và công nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y.
b. Đối với kiểm tra lại và kiểm tra gia hạn: Trình tự thực hiện như kiểm tra lần đầu.
a. Đối với đăng ký kiểm tra lần đầu và kiểm tra gia hạn, hồ sơ bao gồm:
1. Sơ đồ bố trí khu vực hoạt động nuôi tôm chân trắng (phụ lục 1).
2. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi tôm chân trắng thương phẩm (phụ lục 2).
b. Đối với đăng ký kiểm tra lại, hồ sơ bao gồm:
1. Giấy đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi tôm chân trắng thương phẩm (phụ lục 3).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi tôm chân trắng thương phẩm
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi tôm chân trắng thương phẩm
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi tôm thương phẩm - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-145297-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
6