Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-152161-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh
Bước 3: Học
Bước 4: Sát hạch để cấp Giấy phép lái xe
Bước 5: Nhận Giấy phép lái xe
(Nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc thứ 2, 3, 4, 5, 6 và buổi sáng thứ bảy)
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe theo (mẫu phụ lục 13)
Giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu ngành y tế quy định
Bản photocopy chứng minh nhân dân
04 ảnh màu cỡ 3x4 cm (kiểu chứng minh nhân dân) đối với hạng A1
06 ảnh màu cỡ 3x4cm (kiểu chứng minh nhân dân) đối với các hạng còn lại
Đối với hồ sơ nâng hạn giấy phép lái xe:
- Giấy phép lái xe ôtô do ngành Giao thông vận tải cấp.
- Thời gian lái xe và số km lái xe an toàn theo quy định (khai và xác nhận) theo mẫu tại phụ lục 14a,14b,14c
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Học, Thi cấp mới Giấy phép lái xe các hạng A1, A3, A4, B1, B2, C, D - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-152161-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34